DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. száz százalékban Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdona.
Részvénytársaságunk 1992. január 1-jén a Dunaújvárosi Ingatlankezelő és Városgazdálkodási Vállalat átalakulásával, tőkeemelés útján, zártkörű alapítással jött létre, az önkormányzat ingatlanvagyonával összefüggő feladatok ellátására.
2000. február 1-től a társaság neve DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt., majd 2006. január 10-től DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. lett.

A társaság éves és eseti szerződések, valamint tulajdonosi döntések alapján látja el – elsődlegesen a városüzemeltetéshez, az ingatlanvagyon kezeléséhez kapcsolódó – tevékenységét. Kiemelt célkitűzésünk a gazdálkodásunk stabilitását tovább növelő piaci jelenlét erősítése az általunk ellátott összes szakterületen.
Minden esetben szem előtt tartjuk, hogy megbízóink, ügyfeleink hosszútávon is elégedettek legyenek a szolgáltatásainkkal. Nem ismerünk teljesíthetetlen megrendelői igényt, megoldhatatlan problémát. Munkatársaink képzett, tapasztalt szakemberek, továbbképzésükre, tudásuk fejlesztésére, korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk.

A társaság alapvető feladatai

Önkormányzati megbízások alapján elvégzendő feladatok:

 • Bérlakások üzemeltetése, kezelése
 • Egyéb bérlemények üzemeltetése, kezelése
 • Lakó- és középületek felújítása, karbantartása
 • Lakó- és középületek építése, átépítése
 • Közparkok fenntartása, kezelése
 • Véderdő és belterületi fásítások fenntartása, kezelése
 • Közterületek tisztán tartása, hulladékszállítás és elhelyezés
 • Hó- és síkosságmentesítés
 • Piac- és vásárüzemeltetés
 • Közterületi reklámvagyon hasznosítása
 • Kemping, Szabadstrand üzemeltetése
 • Postapartnerek üzemeltetése

A társaság önálló feladatai:

 • Társasházi közös képviselet
 • Telephely, ingatlan őrzés-védelem, biztonságtechnika, portaszolgálat
 • Rendezvényszervezés

A vagyonkezelés egykori átalakításakor egyértelmű célokat fogalmazott meg az önkormányzat: a helyi közösségi tulajdon védelméhez, működtetéséhez, gyarapításához megfelelő szervezet álljon fel.

Jelenkori stratégiánknak továbbra is alapköve az alapítói gondolatkör, aminek szellemében, a harmadik évezred követelményeit szem előtt tartva, magas szintű, összehangolt szakmai munkával törekszünk a folyamatos fejlesztésre, a takarékos és eredményes gazdálkodásra.
A DVG Zrt. munkatársai azon fáradoznak, hogy egy élhetőbb, dinamikusan fejlődő város működéséhez, előrehaladásához, modernizációjához járuljanak hozzá.

A DVG Zrt. leányvállalatai:

 • Dunaújvárosi Víz- Csatorna és Hőszolgáltató Kft.
 • Duna-Park Kft.

A DVG Zrt. alapítványai:

 • „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány
 • Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa

Vagyonkezelői filozófiánk része a versenyszemléletű gazdálkodás ötvözése a kölcsönösséggel, a kölcsönös együttműködéssel. Feladataink jellege szinte automatikusan eredményezte egy szociálisan érzékeny, a társadalmi problémák megoldásában érdekelt struktúra létrejöttét, ügyfélkezelésünk, kommunikációnk hitünk szerint kamatoztatja is mindezt.

Tevékenységünk a városgazdálkodás szerves része. A településüzemeltetési, kommunális jellegű szolgáltatások ellátásában jelentős részt vállal a DVG Zrt. Gazdálkodásunkat alapvetően hosszú távú együttműködési megállapodások határozzák meg, a piaci lét erősítése pedig folyamatos, kitartó munkát ad csapatunknak. A város vagyonkezelőjeként jelenlétünk növelése a szándékunk Dunaújváros határain túl, kistérségünkben, a régióban is. Eredményeinkkel városunk gazdálkodását támogatjuk, alapellátási feladataink révén.

Arra törekszünk, hogy a következő években a ránk bízott vagyon működtetésével, fejlesztésével, korszerűsítésével a dunaújvárosiakat szolgáljuk.