DUNAÚJVÁROSI VAGYONKEZELŐ ZRT.

DVG

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. H-2401 Dunaújváros Pf.: 136 Telefon: +36 (25) 551-401, 551-402 Fax: +36 (25) 551-409 e-mail:dvgzrt@dvgzrt.hu

Erdészeti és
Parkfenntartási Ágazat
Piac és Vásár
Üzemeltetési Csoport
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Ágazat
Marketing és
Reklám Csoport
Könyvelési
csoport
Vállalkozási, Műszaki és
Ingatlankezelő Ágazat
Szolgáltatási
Csoport

Erdészeti és Parkfenntartási Ágazat


Dunaújváros zöld területeire vonatkozó adatok
Erdőterület nagysága: 3 436 000 m²
Városi parkok területének nagysága: 1 636 910 m²
A parkok területéből gyep: 1 156 700 m²
A parkok területéből cserje és/vagy sövény: 188 600 m²
Az erdő- és parkfenntartásban dolgozók száma összesen: 35 főállású munkavállaló

Az erdészet fő tevékenysége Dunaújváros erdőterületeinek fenntartása.

Jogelődjét, az Erdészeti Üzemet az 1950-es évek elején hozták létre, a feladatuk a városi erdőállomány telepítése, fenntartása volt.

Az ágazat az erdőgazdálkodási feladatait az úgynevezett Erdőgazdálkodási Ütemterv alapján végzi. Ez az ütemterv szabályozza az erdőfenntartási, erdőápolási, - gyérítési, - tisztítási, fakitermelési munkák elvégzését. A fő tevékenységi kör mellett az ágazat parkfenntartási, - ápolási, parképítési feladatokat is ellát, csapatunk tavasztól őszig kaszálja a város külső területeit, télen pedig a hó eltakarításában segítünk. A hatékony, szakmailag magas szintű munkavégzéshez megfelelő képzettségű, tudású szakemberekkel, technikai háttérrel rendelkezünk.

Megbízásos alapon vállaljuk cégek, köz- és egyéb intézmények zöldfelületeinek, erdeinek ápolását, egész éves gondozását, igény szerinti felújítását is.

A parkfenntartó csoport fő tevékenységi köre a dunaújvárosi városi parkok és zöldterületek gondozása, a fenntartáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások ellátása: parktakarítás, a téli hónapokban síkosságmentesítés, hóeltakarítás. A feladatokat az ágazat alkalmazásában álló munkavállalók végzik, alvállalkozó bevonása nélkül. A szezonális munkavégzésből adódó létszámgondokat az ágazat – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – közhasznú, valamint közcélú foglalkoztatottak bevonásával oldja meg. Ez a típusú foglalkoztatás kiválóan bevált, az elmúlt években sokan jutottak munkalehetőséghez, végeztek a közösségünk számára hasznos feladatot, csapatunk külsősként is megbecsült tagjaiként. Az ágazat rendelkezik a parkfenntartási feladatok (fűkaszálás, fűgyűjtés és szállítás, lombgyűjtés és szállítás, fa- és cserjeápolás, stb.) ellátáshoz szükséges géppakkal és eszközökkel.

Az ágazat tevékenységi köre a TEÁOR alapján:
01.12          Zöldség, dísznövény termelése
01.12          Növénytermelési szolgáltatás
70.20          Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.31          Mezőgazdasági gép kölcsönzése
74.87          Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
90.02          Hulladékgyűjtés, - kezelés
90.03          Szennyeződésmentesítés
92.72          Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
93.05          Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás


Kádár-völgyi Arborétum

A Kádár-völgyi Arborétumnak, amely védett természetvédelmi terület, valamint a telephelyen kialakított állatsimogatónak szintén az erdészet a kezelője, működtetője. Az arborétum megtekintése ingyenes. Az erdészet területén portaszolgálat működik, így egyéni látogatók bármikor megtekinthetik az Alsófoki patak mentén körbejárható élőfa-gyűjteményt, a tanösvényt, valamint a mini, háztáji állatkertet.
A csoportoknak minden esetben, de igény szerint az egyéni érdeklődőknek is ajánljuk az előzetes bejelentkezést, hogy idegenvezető segítségével tehessenek tanulságos túrát a faritkaságok között, a páratlan mikroklímájú, hűvös völgyben.


A szolgáltatási struktúra főbb elemei

Az ágazat parkfenntartási és parktakarítási tevékenységét a polgármesteri hivatallal kötött megállapodások mellékleteiben meghatározott munkaműveletekre, területekre lebontott, tételes ütemezés alapján végzi. A szerződések a fontosabb munkák (például fűkaszálás, fűgyűjtés, - szállítás) időbeni ütemezését és határidejét is tartalmazzák. A fűfelületek gondozása, a fák, cserjék, sövények ápolási és fenntartási munkálatai mellett az egynyári virágágyak, a rózsa és élővirág felületek ültetése és gondozása is a társaság feladata.
Megbízásos alapon vállaljuk cégek, köz- és egyéb intézmények, ipari, kereskedelmi létesítmények zöldfelületeinek, erdeinek rendezését, egész éves gondozását, igény szerinti felújítását, növények ültetését is.


Megbízással vállalt munkáink közül néhány példa:

Kiemelt figyelmet szentelünk az ágazat fejlesztésére, a piaci részesedés folyamatos növelésére.


Az ágazat referencia munkái:

Erdészeti munkák:

Parkgondozási,- építési munkák:


Piac és vásár üzemeltetési csoport


A csoport feladata a dunaújvárosi élelmiszerpiac működtetése, valamint az országos kirakodóvásár eseti jellegű megrendezése. Mindkét tevékenység – az idényjellegű vásár, illetve a rendszeresen tartott piac - esetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartó, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. pedig a fenntartó nevében eljárni jogosult üzemeltető.


Cím:
Telephely:
Telefon:

Ügyfélfogadási idő:


Piac nyitva tartási ideje:
Vásár helyszíne:
Telefon:
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
2400 Dunaújváros, Piac I. szolgáltatóház
06 25 551 457, 06 20 498 0651

keddtől péntekig: 7:00-15:00
szombat: 7:00-12:00

keddtől szombatig: 6:00-15:00
vasárnap: 6:00-12:00
hétfő: szünnap
(ünnepnapok kivételével)

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 3.
06-20/201-4640

2018. évi vásárok időpontja:


A csoport a feladatait a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, az 55/2009. (III. 13.) számú, a vásárokról és piacokról szóló kormányrendelet, illetve a vonatkozó egyéb országos rendelkezések (a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 9/1999. (XI. 26.) EüM rendelet; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) alapján látja el.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen

A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt

Üzemeltetőként a DVG Zrt. feladata:


A piac hagyományosan, jelentéseredet szerint is egy, a város középpontjában található tér. A DVG Zrt. törekvése üzemeltetőként az, hogy Dunaújváros legfontosabb, kistermelőknek, kiskerekedőknek, vendéglátó üzleteknek helyet adó tere valóban a szíve legyen településünknek. Számunka fontos, hogy a dunaújvárosi piacon árusítók, az ott vásárlók is elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal.
Az országos kirakodó vásár üzemeltetőjeként támogatjuk azt a fenntartói szándékot, hogy állandó, ideális helyet találjunk a kéthetente megrendezett, vasárnapi sokadalomnak, kiváltva a jelenlegi, ideiglenes rendezvényhelyet.

Könyvelési csoport


Szervezeti felépítés:


A csoport feladata:Vállalkozási, Műszaki és Ingatlankezelő Ágazat


A DVG Zrt. Vállalkozási, Műszaki és Ingatlankezelő Ágazata kiemelt feladatot lát el a vagyonkezelő társaságon belül: a városüzemeltetéssel kapcsolatosan építési, rekonstrukciós, állagmegóvási feladatokat végzünk. Ezen a területen több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk. Többnyire az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helyiségeket, valamint a DVG Zrt. épületeit újítjuk, bővítjük, fejlesztjük, tartjuk karban. Vagyonkezelő társaságunk azonban jelen van a piacon is, magas szintű műszaki felkészültségünk garanciát jelent a külső megbízások esetében is.

DVG Zrt. kivitelezésében megvalósult beruházások, fejlesztések:

2011-es év:2012-es év:2013-as év:


A DVG Zrt. alkalmazásában álló szakiparosok, felsőfokú műszaki végzettséggel, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői jogosultságokkal rendelkező szakemberek közreműködésével a következő tevékenységeket látjuk el:


A kivitelezési jellegű munkák mellett vállaljuk épületek energetikai tanúsítását, műszaki ellenőri feladatok ellátását az alábbi területeken:


A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-nél kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink képzésére, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztésére, eszközeink korszerűsítésére. A célunk, hogy a lehető legmagasabb szinten megfeleljünk az aktuális előírásoknak, a megrendelői igényeknek.

Csoportvezető: Kovácsné Tóth Márta 25/551-435
Önkormányzati ingatlanok kezelése: Kovács Sándorné 25/551-437
Társasházi közös képviselet: Ferencz Gyöngyi 25/551-432
Ügyfélfogadási idő; hétfő és szerda: 8:00-11:00 és 13:00-15:00

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján végzi társasház kezeléssel kapcsolatos feladatokat.
Teljes körű közös képviseleti, ingatlankezelési tevékenységünket átfogó ismerettel, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák végzik, munkájukat a műszaki szakterületen, valamint a gazdasági igazgatóságon, könyvelő, pénzügyi, számviteli, elemző, tervező területen dolgozó munkatársak segítik.

Az ingatlankezelési csoport intézi a meglévő 400 darab önkormányzati tulajdonú, lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos vagyonkezelési ügyeket.

A feladatok felsorolásszerűen:


A DVG Zrt. több mint 10 éve van jelen a dunaújvárosi piacon, közös képviseleti tevékenységet vállaló társaságként. A vállalat tagja a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetségének. A társulás vagyonkezelők, társasházkezelők számára ad aktuális információkat, pályázatokkal, támogatásokkal, különféle fejlesztési lehetőségekkel, stratégiákkal kapcsolatos tájékoztatást. A szövetség konferenciáin résztvevőként munkatársaink folyamatosan képzik magukat.

A tevékenységi körhöz tartozik:
Pénzügyi, könyvvezetési, számlaforgalmi szolgáltatások

Működési feladatatok:

Műszaki feladatok:

Szolgáltatási Ágazat


A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. szolgáltatási ágazata, több szervezettel, hivatalos szervvel együttműködésben számos, a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végez. A széleskörű feladatellátás alapvető célja a dunaújvárosi épített és természeti környezet karbantartása, hatékony és gyors reagálás a rendkívüli eseményekre - balesetek, szélsőséges természeti jelenségek következményei - amelyek azonnali intézkedést igényelnek. Ezen feladatok mellett számos önkormányzati tulajdoni ingatlant üzemeltet, és látja el örzését, vagyonvédelmét.

Közfoglalkoztatás keretében végzett feladatok:


A DVG Zrt. – a helyi önkormányzattal, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának dunaújvárosi kirendeltségével szoros együttműködésben – évente több száz főnek ad munkát közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatottak számának alakulása aktuálisan az e célra rendelkezésre álló állami keretösszeg nagyságrendjétől függ.
Dunaújvárosban a két nagy közfoglalkoztató egyike a DVG Zrt., cégünkön kívül a Dunaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat száz százalékos tulajdonában működő Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt a közfoglalkoztatásban.
Vállalatunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a hivatalos szervekkel együttműködve segítséget kapjanak a tartós munkanélküliek, a szociálisan hátrányos helyzetűek. A hosszú távú cél végső soron az, hogy a közfoglalkoztatás keretében munkát végzők főállásokhoz jussanak, különféle képzések, átképzések segítségével, munkahelyek teremtésével.

24 órás baleseti ügyelet: a feladatot a rendőrséggel, tűzoltósággal, valamint a mentőkkel állandó kapcsolatot tartva látja el szolgáltatási csoportunk. A hivatalos szervek jelzése alapján, közúti balesetek, természeti károk után az adott terep rendezését, helyreállítását, a keletkezett törmelékek, hulladék eltakarítását végzik el munkatársaink, a lehető legrövidebb időn belül, amennyiben megoldható, akkor az eredeti állapotot visszaállításával. Együttműködés a DHHF Nonprofit Kft.-vel.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Csoport


A vendéglátásban több évtizedes múltra visszatekintő Fészek Tanétterem - a dunaújvárosi gyakorlati tanulóképzés bázisaként - 2011 szeptembere óta működik a száz százalékban önkormányzati tulajdonú DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében.
A DVG Zrt. kereskedelmi és vendéglátóipari ágazata sokrétű feladatkört lát el:

 • Tanulóképzés
 • Közétkeztetés, szociális étkeztetés
 • Büfék üzemeltetése
 • Rendezvények, családi, társadalmi, vállalati események lebonyolítása, kitelepüléssel vagy a Fészek Tanétterem saját éttermében, parti szerviz
 • A Művész kávézó üzemeltetése

Tanulóképzés

Mestervizsgával, komoly szakmai gyakorlattal rendelkező oktatóink, munkatársaink mellett több mint 200 diák tanulja évről évre a szakma fortélyait.

 • Szakácsokat,
 • pincéreket,
 • cukrászokat képzünk, érettségivel rendelkezők pedig a
 • vendéglős, vendéglátás-szervező vendéglős

szakmát sajátíthatják el oktatóhelyünkön.

A gyakorlati képzésben a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola, valamint a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános- és Szakképzőiskola tanulói vesznek részt.
A Fészek Tanétterem a város egyik legnagyobb vendéglátóhelyeként számos rendezvényt bonyolít le, sok esetben házigazdaként - vagy pedig külső helyszínen, nagyszabású, jelentős városi események alkalmával. Ezek a rendezvények egyedülálló lehetőséget kínálnak szakács, cukrász, pincér és vendéglős tanulóink számára, hogy választott szakmájukat a lehető legmagasabb szinten sajátíthassák el.
Gyakorlati képzőhelyként célunk, hogy a nálunk végzett diákok kiváló, felkészült szakemberként a világban bárhol megállják helyüket választott és tanult, szeretett szakmájukban. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy - hitvallásunknak megfelelően - a szakmai újdonságokra, újításokra nyitott, fogékony, az önfejlesztést kiemelten fontosnak tartó fiatalokat engedjünk útjukra a sikeres szakmai vizsga után.

Közétkeztetés, szociális étkeztetés, büfék

A Fészek Tanétterem látja el

 • a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola,
 • a Waldorf óvoda,
 • a dunaújvárosi önkormányzati hajléktalanszálló közétkeztetését, valamint
 • a nyári szociális étkeztetést is,

melynek keretében - önkormányzati támogatással - több száz, szociálisan hátrányos helyzetű családban élő gyermek jut naponta egyszer meleg ételhez.

Kilenc büfét üzemeltet vállalkozásunk a város általános és középiskoláiban, illetve a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületében. Szem előtt tartjuk, hogy a diákok az iskolai büfékben is minden nap frissen készült, egészséges, megfelelő tápanyagtartalmú ételeket, élelmiszereket, gyümölcsöt fogyaszthassanak, elérhető áron.

A Fészek Tanétterem Építők útján működő vendéglátóhelyén napi menü készül - a leves mellett két második fogás közül lehet választani. A szabadon választható ételeink sorában megtalálhatóak a diabetikus, a szívbarát kardio, valamint a koleszterinszegény ételek is. Saját cukrászüzemünknek köszönhetően minden nap friss termékeket kínálunk az édességet kedvelőknek.

Rendezvények, családi, társadalmi események

A Fészek Tanétterem a város egyik legnagyobb vendéglátóhelye, ahol két, különálló helyiséggel rendelkező étterem szolgálja ki az igényeket. A rendelkezésre álló infrastruktúra akár 100-120 fős rendezvények - esküvők, kegyeleti jellegű események, nyugdíjas búcsúztatók, születésnapi, meglepetés partik - lebonyolítására is alkalmas. Igény szerint helyben felszolgált vagy svédasztalos menüsort kínálunk - a teljes szerviz biztosításával.
A Fészek neve garancia akkor is, ha külső helyszínen szervezett összejövetelről van szó, legyen az kisebb, családi jellegű, vagy pedig nagyszabású társadalmi, vállalati esemény. A dunaújvárosi önkormányzat hivatalos rendezvényeihez minden esetben tanéttermünk biztosítja a vendéglátást. Több helyi nagyvállalat munkatársai is nálunk búcsúztatják az Ó, illetve köszöntik az Új Évet. Megrendelőink igényeire, kívánságaira minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk.

Művész kávézó

Jelentős átalakítást követően, megújult környezetben ismét megnyitott a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza épületében található Művész kávézó, melynek üzemeltetését 2013. novemberében nyerte el a DVG Zrt. A belső átalakítási munkálatokat vagyonkezelő cégünk műszaki ágazatának munkatársai végezték el. A teljeskörű átépítésnek köszönhetően, egy galéria kialakításával a Művész kávézó férőhelyszáma jelentős mértékben megnőtt. A belső enteriőr kialakításánál a természetes anyagok jelenlétére, az igényesen megmunkált felületek beépítésére helyeztük a hangsúlyt. A szó klasszikus értelmében véve művészpresszóként kívánjuk működtetni a kávézót, ahol meghitt beszélgetésekre, színházi esteket követően spontán közönségtalálkozókra, a fellépő színészekkel, művészekkel folytatott eszmecserékre is sor kerülhet. Bővíteni szeretnénk a repertoárt, mégpedig a Bartók színházzal, illetve önállóan szervezett zenei programokkal, irodalmi előadásokkal - a fellépéseknek a Művész kávézó „kisszínpada” ad helyet.


Cím: 2400 Dunaújváros, Bartók tér 1. Nyitva tartás: Hétfő - csütörtök: 14:00 - 22:00, Péntek, szombat: 14:00 - 24:00


Marketing és reklám csoport


A marketing-, valamint reklámtevékenységgel, rendezvényszervezéssel foglalkozó csoport a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2008 őszétől működő szervezeti egysége, amelynek feladatköre 2010. január 1-től tovább bővült a közterület-hasznosítás tevékenységével.

A közterület-használatot igénylő félnek a DVG Zrt-hez szükséges benyújtania a közterület-használati szerződés megkötéséhez szükséges adatlapot, amely a DVG Zrt. székhelyén átvehető, illetve honlapunk ezen oldaláról is letölthető. A szerződés megkötésének feltétele a kitöltött adatlap leadása, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok bemutatása.

Közterület-használati szerződést kötelező kötni:
 • rendezvényekhez kapcsolódó közterület-használat,
 • reklámhordozók, reklámfelületek közterületen történő kiépítése, valamint közterületen folytatott reklámtevékenységek esetén (plakát kihelyezés, szórólap-, reklámkiadvány-osztás)
 • közterületen folytatott kereskedelmi tevékenységek esetén (árusítás, árubemutató)
 • építési munkaterület igénybevétele,
 • taxi kiállási helyek igénye, autóbusz tárolása,
 • cirkuszi és mutatványos tevékenység esetén, valamint
 • vendéglátóipari egységek teraszával kapcsolatosan.

Érvényes szerződés nélkül a közterület-használat jogellenes, szankciókat von maga után. Kérjük, amennyiben a fenti tevékenységek közül valamelyiket közterületen kívánja folytatni, keressen fel bennünket!

A csoport alapvető feladatának tekinti Dunaújváros építészeti, természeti értékeinek védelmét, valamint a városképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontokat figyelembe véve egy egységesebb reklámarculat kialakítását, különös tekintettel a közterületre kihelyezett reklámhordozókra, hirdető-berendezésekre.
Fontos szempontnak tartjuk a városban élők nyugalmát, éppen ezért kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy a különféle reklámtevékenységek - szórólap-osztás, reklámjárművek használata, hangos reklámok - kizárólag a vonatkozó szabályok betartásával legyenek folytathatók. E feladatokat a DVG Zrt. az önkormányzat illetékes irodáival együttműködve látja el.

 • Adatlap reklámtevékenységhez, reklámfelületekhez   Letöltés
 • Közterület-használati szerződés megkötéséhez szükséges adatlap   Letöltés
 • DMJV Közgyűlésének 5/2010. (II.12) KR számú rendelete a közterületek hirdetési célú használatának engedélyezéséről   Letöltés
 • Árlista   Letöltés

A DVG Zrt. hivatalos honlapján lehetőség van bannerek és hirdetések elhelyezésére, ezek igény szerinti elkészítését és megtervezését is vállaljuk.

További feladataink közé tartozik a rendezvényszervezés. A saját és önkormányzati programok, események lebonyolítása mellett vállaljuk különféle rendezvények teljes körű megszervezését.

Munkánk során nagy figyelmet fordítunk a kapcsolatépítésre, a megfelelő kapcsolattartásra a külső cégekkel, személyekkel, illetve a partnereinkkel és a potenciális üzletfeleinkkel. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a jó üzleti viszonyt ne csak kiépítsük, hanem hosszú távon fenn is tartsuk.